Poniżej XVII Karmapa Ogjen Trinle Dordże wyjaśnia jakie jest znaczenie – na najgłębszym poziomie – powtarzania mantry „Karmapa khjenno”.

„Karma” to „działanie”, „aktywność”, zatem „Karmapa” oznacza kogoś, kto ją wypełnia. Słowo „aktywność” odnosi się tu do pomagania istotom, a to główne zajęcie Buddhów trzech czasów i dziesięciu kierunków.

To imię otrzymał w czystej wizji Pierwszy Karmapa Dusum Khjenpa. Kiedy w wieku szesnastu lat przyjmował ślubowania, ujrzał Buddhów, Bodhisattwów oraz sto tysięcy Dakiń, które uplotły ze swoich włosów czarną koronę i ofiarowały mu ją. Następnie wyświęcono go czy intronizowano jako tego, który czyni, czyli ucieleśnia aktywność wszystkich Buddhów i Bodhisattwów. Wtedy też Dusum Khjenpa otrzymał imię „Karmapa”.

To imię nie musi odnosić się do jednej osoby, może być również zbiorczym tytułem wszystkich Dordże Lopynów – Wadżra-Mistrzów, Wadżra-Aczarjów – spełniających rolę Buddhy i każdego wielkiego, prawdziwego Lamy. Nie ma nic niestosownego w nazywaniu ich wszystkich Karmapą.

Buddha powiedział raz: „Kiedy Dharma bliska będzie zaniku, przybędę wypełniać swą aktywność jako Wadżra-Mistrzowie, Wadżra-Aczarjowie”. Czym jest owa aktywność? Ukazywaniem ludziom Natury Buddhy, tego co w nich pozytywne, białe, świetliste. Czynienie tego jest właśnie wypełnianiem roli Buddhy. Kiedy więc powtarzamy „Karmapa khjenno”, modlimy się o to, by wszystkie istoty doświadczyły dobroczynnego działania Buddhów.

„Khjenno” znaczy natomiast: „proszę, myśl o mnie”. Powtarzając słowa „Karmapa khjenno” cały czas pamiętamy o Lamie, jego czy jej przymiotach i modlimy się. „Kiedy jestem w tłumie – powiedział kiedyś Milarepa – wołam swego Lamę sercem”. Wy także możecie przywołać Lamę, w swoim sercu. Tej mantry nie trzeba recytować na głos, jeśli jednak chcecie, nie ma w tym nic niewłaściwego.

Fragment nauk wygłoszonych podczas 26 Kagju Mynlam Cienmo. AK

Źródło: 17karmapa.pl