Ja sam i inni tybetańscy nauczyciele musimy być uważni, kiedy udzielamy ślubowań schronienia, bodhiczitty, inicjacji i tantrycznych ślubowań.

Ci, którzy ich udzielają, muszą mieć wszystkie konieczne właściwości, praktykować nauki, których udzielają, i utrzymywać swoje  ślubowania w sposób doskonały. Muszą oni w jasny sposób wyjaśniać tym, którzy otrzymują przekazy, co jest im przekazywane i z jakimi zobowiązaniami się to wiąże.

To tak jak z chorym, który potrzebuje leczenia, ale nie jest świadomy swojego stanu – lekarz musi być ostrożny i wyjaśnić mu wszystko, co istotne, a także jakie pożytki przyniesie leczenie. Dzięki temu chory nie będzie miał wątpliwości, że lekarstwo nie będzie dla niego trucizną.

Tłumaczenie: Grażyna Litwińczuk

Źródło: powyższy fragment pochodzi z książki „Antologia wykładów Czime Rigdzina Rinpocze”, wydanej nakładem Simply Being (www.simplybeing.co.uk)

C.R. Lama, znany także jako Czime Rigdzin Rinpocze i jako Zilnon Lingpa (1922–2002),był ważnym lamą linii Khordong i Dziangter szkoły ningmapa buddyzmu tybetańskiego. Uczony i jogin, połączył te dwa nurty w swojej pracy jako wykładowca na Wydziale Studiów Indo-Tybetańskich Uniwersytetu w Zachodnim Bengalu w Indiach. Był ojcem rodziny, aktywnie angażującym się w otaczający go świat. Różnorodne doświadczenia, zgromadzone w ciągu długiego życia, połączone z głębią jego praktyki medytacyjnej pozwalały mu nawiązywać kontakt z ludźmi na różnych ścieżkach ich życia i bezpośrednio pokazać im moc i znaczenie Dharmy Buddy.