Wszystko jest puste – to główny punkt wszystkich nauk dzogczen. Pustka, czyli suniata, jest podstawą wszystkich doświadczeń. Aby ją opisać, używa się wielu różnych słów, ale jest ona zawsze taka sama.

Wszystko, co słyszymy, widzimy, dotykamy, czujemy, jest po prostu pustką, która jest jednocześnie pusta i promienna. Kiedy rozpoznajemy, że wszystko jest manifestacją pustej podstawy, przestajemy postrzegać [zjawiska] jako realnie istniejące i ustaje nasze lgnięcie do nich.

Jeżeli masz ciało, masz oczy i uszy. Kiedy umierasz, twoje uszy i oczy przestają funkcjonować, ale umysł nadal jest obecny. Kiedy żyję, jestem panem A., ale kiedy umieram, to martwe ciało jest panem A. Umysł zawsze ma taką samą naturę, jest pusty i otwarty, bez względu na to, co się wydarza.

To, co pojawia się w umyśle, powstaje zależnie od przyczyny. Na przykład to, co widzę, jest już przefiltrowane. Mowię: To mój przyjaciel albo mój wróg. To jest dobre albo złe. Podobnie jest z uchem: twierdzę, że dźwięk jest słodki albo nie. To, co słyszymy, przywołuje wiele różnych idei, mogą być one związane z pragnieniem albo z gniewem.

W tym momencie nie wypatruję przyszłych myśli i nie podążam za przeszłymi. Pozostaję pomiędzy. Na przykład jeżeli nagle pomyślisz: Chcę, żeby mój wróg umarł, nie próbuj przeciwdziałać tej „złej” myśli za pomocą „dobrej”. Po prostu ją pozostaw. Nie próbuj uchwycić żadnego ruchu, jaki pojawia się w twoim umyśle, tylko pozostań w tym jednym punkcie obecności i pozwól ruchowi się wydarzać. To jest rigpa rangdrol, samowyzwalająca się obecność. Świadomość naturalnie sama się uwalnia w dharmakai. Nigdy nie zostaje uchwycona, nigdy uwięziona.

Tłumaczenie: Grażyna Litwińczuk

Źródło: powyższy fragment pochodzi z książki „Antologia wykładów Czime Rigdzina Rinpocze”, wydanej nakładem Simply Being (www.simplybeing.co.uk)

C.R. Lama, znany także jako Czime Rigdzin Rinpocze i jako Zilnon Lingpa (1922–2002), był ważnym lamą linii Khordong i Dziangter szkoły ningmapa buddyzmu tybetańskiego. Uczony i jogin, połączył te dwa nurty w swojej pracy jako wykładowca na Wydziale Studiów Indo-Tybetańskich Uniwersytetu w Zachodnim Bengalu w Indiach. Był ojcem rodziny, aktywnie angażującym się w otaczający go świat. Różnorodne doświadczenia, zgromadzone w ciągu długiego życia, połączone z głębią jego praktyki medytacyjnej pozwalały mu nawiązywać kontakt z ludźmi na różnych ścieżkach ich życia i bezpośrednio pokazać im moc i znaczenie Dharmy Buddy.