Pokłon Lamie!
Choroba jest wyobrażeniem, pojęciem.
Kiedy chorujesz, rób to w naturze dharmaty.
W naturze wszechrzeczy nie ma żadnych dolegliwości.
Bez słowa uwolnij chorobę w przenikającej wszystko przestrzeni.
Niedomaganie jest ozdobą spektaklu dharmaty,
A grze nagiej rzeczywistości nie ma końca.
Wszystko, co się nam jawi, stanowi chorobę,
Każda z nich jest zaś z natury mądrością.
Zostań w niej bez rozproszenia,
A rozstrojone przyczyny i skutki rozpuszczą się we wszechprzestrzeni.
Oby wszystkie czujące istoty z trzech światów
Samoistnie uwolniły się od chorób i szkodliwych uczuć!
Kiedy Rabciok zaniemógł, tak się z nim przekomarzał niejaki Lodro.
Niech się mnoży prawość!

Dziamjang Khjentse Ciekji Lodro (1893-1959), „mistrz mistrzów” i wszystkich linii przekazu, był jednym z najważniejszych nauczycieli buddyzmu tybetańskiego w dwudziestym wieku.

Przekład na język polski: Adam Kozieł

Źródło: khordong.pl