Aby medytować prawidłowo – czyli w sposób, który faktycznie daje stan pełnego przebudzenia, nazywany oświeceniem – niezbędny jest jeden czynnik – bodhiczitta. Jest ona umysłem przebudzenia, altruistycznym dążeniem do wyzwolenia wszystkich czujących istot, duchową aspiracją oświeconych wojowników, bodhisattwów.

Właśnie tego naprawdę potrzebujesz, potrzebujesz by twój umysł był tym całkowicie przesiąknięty. Zwłaszcza z punktu widzenia praktyki i poprawnej medytacji. Bodhiczitta, drogocenny umysł przebudzenia, umysł oświeconych wojowników, jest podstawową nauką 84 000 zbiorów nauk i praktyk, które składają się na Dharmę Buddy.

Bez bodhiczitty, każda praktyka, w jaką się angażujesz, jest zakorzeniona w lgnięciu do „ja”, troszczeniu się tylko o siebie, jest sztucznym wytworem umysłu „ja”. Dlatego bodhiczitta jest absolutnie niezbędna. Medytacja nie jest tylko świadomością lub poznaniem, bądź też mądrością rozpoznającą pustkę, ale jest także żarliwą miłością i współczuciem wobec wszystkich czujących istot.

Źródło: Garchen Rinpocze, Krótkie nauki. Przypomnienia o dobroci, współczuciu i twojej prawdziwej naturze