W naukach Buddy powiedziane jest, że nie ma większego zła niż gniew, ponieważ jeden moment gniewu jest w stanie zniszczyć całą zasługę nagromadzoną w czasie tysięcy wcieleń. Nie ma także większej cnoty niż cierpliwość, gdyż może ona oczyścić wszelkie negatywne działania nagromadzone w podobnie długim okresie czasu.

Jeżeli chcemy osiągnąć doskonałe oświecenie, to cierpliwość jest niezbędna. To jedna z głównych właściwości, które współtworzą oświecony umysł. Aby rozwinąć tę właściwość musimy napotkać wrogów, zarówno w sensie fizycznym jak i w abstrakcyjnym – jako trudne sytuacje. Tak więc, wszyscy którzy nas lekceważą, którzy są w stosunku do nas agresywni, w rzeczywistości są naszymi przyjaciółmi, ponieważ zapewniają nam idealną okazję abyśmy mogli ćwiczyć się w cierpliwości i oczyścić nasze przeszłe negatywne czyny oraz obecne zasłony mentalne.

Jeżeli nigdy nie oglądalibyśmy ludzi, którzy cierpią z głodu i pragnienia, są w biedzie i potrzebie, byłoby dla nas niemożliwe rozwinięcie współczucia lub szczodrości. Jeżeli nigdy nie ujrzymy biedaków, jakże możemy być hojni?

Jeżeli nigdy nie napotkamy cierpienia, jakże możemy rozwinąć współczujące pragnienie usunięcia cierpienia? A przecież, bez szczodrości, współczucia i podobnych właściwości nigdy nie będziemy w stanie rozwinąć oświecenia. Sytuacje, które napotykamy są dla nas niezbędne, ponieważ oglądanie ludzi w tak ciężkich warunkach jest dla nas najlepszą inspiracją w dążeniu do oświecenia.

Można nawet stwierdzić, że inne istoty żyjące są nam bardziej pomocne w osiągnięciu oświecenia niż sami Buddowie. Trzy spośród sześciu transcendentalnych doskonałości – paramity szczodrości, etyki i cierpliwości, mogą zostać rozwinięte jedynie w towarzystwie innych istot żyjących, które są tak dobre, że pozwalają nam ćwiczyć się przy ich pomocy. Aby praktykować szczodrość musimy kontaktować się z ludźmi, w stosunku do których możemy być szczodrobliwi. Etyczne zachowanie może być rozważane jedynie w relacji do innych, skoro jest ono definiowane jako porzucenie wszelkiego rodzaju krzywdzenia czujących istot, mową, ciałem czy umysłem.

Odkryliśmy już, że cierpliwość oznacza bycie wolnym od jakichkolwiek negatywnych postaw w obliczu agresji innych istot, skierowanej ku nam. Widzimy więc sami, że nie ma sposobu, by owe trzy właściwości zostały rozwinięte bez innych istot.

Źródło: Buddyzm CyberSangha